Over Project de ‘Vrijheid’ 2017

In een tijd waarin slogans en 140 tekens de overhand hebben, gaat filosofischereflectie.com de mogelijkheid aan om een overwogen en gedegen beeld te schetsen. In 2017 zullen we ons toespitsen op het concept ‘vrijheid’.

Wat is vrijheid?

Een van de grondbeginselen van democratie, van de Nederlandse Staat, is het begrip ‘vrijheid’. Toch is het niet vanzelfsprekend wat er met ‘vrijheid’ bedoeld wordt. Terwijl er zoveel op het spel staat, verwijzen mensen met hele afwijkende politieke en religieuze overtuigingen allemaal datzelfde woord: VRIJHEID! Met de verkiezingen op komst, met een wereld waarin verschillen tussen mensen steeds duidelijker worden en steeds vaker tot beginsel van identiteit worden gebruikt, is het tijd om dit begrip eens aan een grondige filosofische reflectie anno 2017 te onderwerpen.

Doelstelling project Vrijheid

Doel van dit grootschalige onderzoek is niet om een politieke mening te ondersteunen, of een bepaalde overtuiging naar voren te brengen. Wel zullen verschillende kanten belicht worden, zowel gekleurde als vergelijkende, aangezien elke uiting in een bepaald licht staat. Verschillende schrijvers uit heden en verleden zullen aan het woord gelaten worden, zowel door middel van boekbesprekingen om de fundamenten waarop ons begrip van vrijheid berust naar boven te halen, alsook door middel van interviews en artikelen met mensen die op een of andere manier iets te zeggen hebben over dit onderwerp.

Meewerken?

Iedereen die iets bij wil dragen is zeer welkom.

 • Individuen:
  • Artikelen en boekbesprekingen – neem contact op met nicole.nobyeni@ gmail.com
  • Foto-reportages, korte films of ander media materiaal dat beschikbaar is voor gebruik op de website
  • Financiële steun via Steady
  • PR en social media ondersteuning ter verspreiding van het project – zie @FiloReflectie op Twitter en Facebook
 • Uitgevers:
  • Beschikbaar stellen van boeken en e-boeken
  • Ruimte in magazines en kranten voor artikelen en interviews
  • Artikelen op aanvraag, filosofische reflectie op actuele gebeurtenissen / tendensen in de samenleving
 • Organisaties:
  • Financiële steun door middel van sponsoring, eventueel in ruil voor reclame mogelijkheden op de website
  • Steun in natura – bijvoorbeeld steun in reiskosten, aanschaf boeken en andere media, kosten schrijvers, of door ondersteuning organisatoren in voedsel / onderdak, beschikbaar stellen van werkplekken.

Dit project is geheel not-for-profit en steunt op mensen die hun tijd en kunde investeren tegen eerlijke prijzen.

Contact: nicole.nobyeni @gmail.com.

Advertenties